Nieuws

INFO Stichting Koreaanse Krijgskunsten / Si-Jak juni 2016

| Om leerlingen die introducés meenemen, die langer dan een maand blijven, te belonen, heeft het bestuur besloten hen een maand gratis trainen te geven voor junioren en senioren. Laat je naam vermelden op het inschrijfformulier van het nieuwe lid, dan wordt er bij jou een maand gratis trainen bijgeschreven. Het vorenstaande geldt natuurlijk alleen dan, als het nieuwe lid aan zijn/haar verplichtingen voldaan heeft.

| U-pashouders: U dient wijzigingen van de u-pas (geen recht meer op u-pas in enig  jaar) door te geven aan de administratie van de SKK Het nalaten ervan kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Per 1 juli 2014 hebben  u-pashouders een budget toegewezen gekregen en zal niet alles meer vergoed worden. U-pas leden van 4 en 5 jaar kunnen nog gratis trainen ( mits voldoende saldo op de u-pas), t/m 15 jaar het bedrag dat nog beschikbaar is op de u-pas wordt/kan van de contributie afgehaald worden en senioren maximaal € 100,00 per jaar kan afgetrokken worden van de contributie. Vanaf 1 juli 2014 dient u weer uw u-pasnummers(s) door te geven.

| Contributiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk bij vooruitbetaling, dus niet achteraf. Voorkom dat je een rekening krijgt, want bij achterstallige contributie moet je het maandtarief betalen + admini­stratiekosten zoals vermeld in eerdere info ’s. Het bestuur van de SKK behoedt u met deze mededeling voor extra kosten.

| Let op!!! Leden die achter lopen met hun contributie, mogen niet deelnemen aan  clubkampioenschappen, examens en andere activiteiten.

| Verhuisd, geef dan uw nieuwe adres door aan de administratie. Bij betaling per Bank moet men wel de naam vermelden voor wie de betaling wordt gedaan. Opzeggingen kunnen alleen per aangetekende brief! Let bij het opzeggen op de in de overeenkomst gestelde termijn van 3 maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst (zie bovenstaand punt wat betalingen betreft).  Ook op onze site  www.si-jak.nl  ( homepage staat een kopje opzeggen lidmaatschap) staat vermeld hoe op te zeggen en over de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

| Graag TaeKwonDo en HapKiDo pakken schoonhouden en regelmatig wassen i.v.m. hygiëne.

| Het bestuur heeft besloten om het komende jaar de examen-, wedstrijdgelden ( intern) niet te verhogen.

| Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat leerlingen te laat komen, het stoort en is niet respectvol naar de leraar. Er kan altijd wel een uitzondering zijn door omstandigheden. Vraag dan aan de leraar of je de mat mag betreden.

| Let op: Bij achterstand contributiebetaling geldt het maandtarief en mag er niet deel worden genomen aan examens en wedstrijden

| Graag bij binnenkomst in de Dojo de mobieltjes uitzetten. Het is storend.

Taekwondo examens Juli 2016:
Op dinsdag 5 Juli zal er in Ophemert en op woensdag 13 juli in Zaltbommel Taekwondo examens gehouden worden. Op deze dagen is er dan geen les! Men mag hier natuurlijk wel komen kijken. De examens zijn tijdens de reguliere lessen. De kids die een examen brief mee gekregen hebben mogen examen doen.

Zomervakantie Si-Jak locatie:  Varik
Vanaf woensdag 29 juni t/m zondag 28 augustus 2016 zal er geen Taekwondo les zijn! Dit is vanwege de verbouwing (eindelijk) van het nieuwe dak op de sportzaal van het Toevershof te Varik. Er kan natuurlijk wel op de andere locaties in Ophemert en Zaltbommel getraind worden!

Zomervakantie Si-Jak locaties: Ophemert,
Vanaf zaterdag 9 juli t/m zondag 28 augustus 2015 zullen er geen Taekwondo en Hapkido lessen zijn! Alle leden van de andere locaties mogen ook in Zaltbommel trainen en andersom!

Zomervakantie Si-Jak locatie:  Zaltbommel
Vanaf zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september 2016 zullen er geen Taekwondo en Hapkido lessen zijn!  

Zomervakantie training: Utrecht
Er kan elke woensdag in Utrecht in de sportschool Anton Geesink op de Antongeesinkstraat 11 de hele zomervakantie door op de woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur getraind worden! Open voor iedereen vanaf 13 jaar, Taekwondo, Hapkido, Jiu-Jitsu en Judo! Gratis parkeren!


Nog een prettige vakantie!!!

Namens het bestuur en alle leraren!

 

 

 


Rijkserkende Leraren

Het niveau van TaeKwonDo en HapKiDo wordt bepaald door het niveau van de leraar: Onze leraren zijn aangesloten en werken samen met de International Hap Ki Do Cooperation, en de World TaekwonDo Federarion

Zij hebben ook - naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Koreaanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid.

Indien u bij hen - met succes - examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Korea en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

Tevens werken wij ook samen met Dim Mak Europe met onder andere als doel de Hapkido en Taekwondo beoefenaars naar een hoger niveau te brengen in hun eigen stijl Hapkido en Taekwondo. Hierbij wordt Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong toegepast

Inschrijven nieuwsbrief

Partners