• 06-54325285

Stichting Koreaanse Krijgskunsten Si-Jak

Kyusho Jitsu

Kyusho Jitsu heeft aanvullende aspecten in de krijgskunsten waarbij gebruik gemaakt wordt van vitale of gevoelige punten op het lichaam van een tegenstander met als mogelijk gevolg een knock out of in de meest extreme gevallen de dood. Zo kun je in de vorm van een lichte knock out of een tijdelijke verlamming van het lichaam de tegenstander uitschakelen. De basis van Kyusho Jitsu is op de theorie van de acupunctuur gebaseerd. Tot in de 13e eeuw na Christus werd acupunctuur alleen voor genezing gebruikt.

HapKi-Do

HAPKIDO heeft de volgende onderdelen: De (hoge) trap-, stoot- en afweertechnieken uit het Taekwon-do Zelfverdedigingstechnieken tegen vastpakken.Het alleen in "slow-motion" beoefenen van de basistechnieken om kracht en lenigheid te ontwikkelen en om juist te reageren wanneer men aangevallen wordt Drukpunten: door op bepaalde zenuwknooppunten te drukken kan een tegenstander uitgeschakeld worden Draaitechnieken om de zelfverdediging uit te voeren met de kracht van de tegenstander Wapentechniek gebruik van wapens.

Rijkserkende Leraren

Het niveau van HapKiDo wordt bepaald door het niveau van de leraar: Onze leraren zijn aangesloten en werken samen met de International Hap Ki Do Cooperation. Zij hebben ook - naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Koreaanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid. Indien u bij hen - met succes - examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Korea en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

Wij zijn aangesloten bij erkend door en werken samen met