TaeKwon-Do

tkdvr2

Het woord TAEKWON-DO kan in drieën gesplitst worden en ziet er letterlijk vertaald als volgt uit:

TAE = voet; stoten, slaan en schoppenmet de voeten.

KWON = vuist; aanval- en afweertechnieken met de handen.

DO = kunst; omschrijft de methode, de manier waarop; duidt ook op de geestelijke vorming die deze behelst.

De basisonderdelen van het Olympische TAEKWON-DO:

Taekwon-do kan grofweg verdeeld worden in meerdere hoofdonderdelen:

Poomsees (stijlpatronen, soort schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander)

Stapssparring (een partneroefening waarbij de een aanvalt en de ander verdedigt)

Vrije sparring (het vrije gevecht full contact en semi contact)

Zelfverdediging (verdedigingen tegen o.a. stok- en mesaanvallen, alle vormen van
vastpakken, verwurgen en klemmen)

Breektechniek (met een bepaalde techniek breken van hout of steen, test of de techniek beheerst wordt (niet verplicht)

 


Rijkserkende Leraren

Het niveau van TaeKwonDo en HapKiDo wordt bepaald door het niveau van de leraar: Onze leraren zijn aangesloten en werken samen met de International Hap Ki Do Cooperation, en de World TaekwonDo Federarion

Zij hebben ook - naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Koreaanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid.

Indien u bij hen - met succes - examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Korea en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

Tevens werken wij ook samen met Dim Mak Europe met onder andere als doel de Hapkido en Taekwondo beoefenaars naar een hoger niveau te brengen in hun eigen stijl Hapkido en Taekwondo. Hierbij wordt Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong toegepast

Inschrijven nieuwsbrief

Partners